top of page
 • Writer's pictureBYU

20 Thai Words You Should Know Before Taking Bangkok BTS and MRT (Learn Thai + Tips)

This video presents everything you need to know about Bangkok Skytrain (BTS) and Bangkok’s Subway (MRT) before you take one. Knowing the fastest way to travel is going to save you tons of times, so you can enjoy your day at attracting or your desired sites.


New Vocabulary

 • ตั๋วโดยสาร dtŭa doi săan Tickets (formal)

 • ตั๋ว dtŭa Tickets (casual)

 • อัตราค่าโดยสาร àt-dtraa kâa doi săan Tickets’ Fee

 • สถานีสยาม sà-tăa-nee sà-yăam Siam Station

 • บาท bàat Baht

 • ศาลาแดง săa-laa-daeng Saladeng

 • สายสุขุมวิท săai sù-kŭm-wít Sukhumvit Line

 • สายสีลม săai sĕe lom Silom Line

 • ห้องตั๋วโดยสาร hông dtŭa doi săan Ticket Office

 • ทางออก taang òk Exit

 • เครื่องจำหน่ายตั๋ว krêuang jam-nàai dtŭa Ticket Machines

 • โทรศัพท์ toh-rá-sàp Telephone

 • ห้ามทิ้งขยะ hâam tíng kà-yà No Littering

 • ห้ามสัตว์เลี้ยง hâam sàt líang No Animals

 • ห้ามสูบบุหรี่ hâam sòop bù-rèe No Smoking


Use this phrase when you buy a ticket at the ticket counter!

ไป bpai + station name + number

ไปกำแพงเพชรสอง

bpai gam-paeng pét sŏng

Go to Kamphengpetch for 2 people.


Download PDF of this lesson here! ▹ https://www.patreon.com/posts/27001115

R E S O U R C E S

1:1 Skype Lessons ▹ https://www.byu99.com

Comments


bottom of page