top of page
  • Writer's pictureBYU

Visiting Your Thai Partner’s Parents (How to Make Great Small Talk)

Here’s the comprehensive list of Thai phrases that you’ll need to know before conversing in Thai with your partner’s parents. In this lesson, I’ve got you covered the most important phrases and appropriate small talk topics in the Thai language that you need to learn before visiting the parents.

How to address your partner’s parents


พ่อ

pôr

father


แม่

mâe

mother


ครับ

kráp

particle used by male speakers


ค่ะ

particle used by female speakers


นะครับ

ná kráp

particle used by male speakers


นะคะ

ná ká

particle used by female speakers


Phrases

พ่อแม่ สวัสดีครับ (ไหว้) ผม.... ยินดีที่ได้รู้จักครับ สบายดีไหมครับ

pôr mâe sà-wàt-dee kráp (Do the wai.) pŏm… yin dee têe dâai róo jàk kráp sà-baai dee măi kráp

Hello Mom and Dad! (Do the wai.) My name is … It’s nice to know you. How are you?


ผมซื้อของมาฝากครับ อันนี้เป็นขนมจากประเทศของผม

pŏm séu kŏng maa fàak kráp an née bpen kà-nŏm jàak bprà-têt kŏng pŏm

I bought small gifts for you. This is a snack from my country.


ไม่เอาๆ ไม่เป็นไร เกรงใจ

mâi ao ao mâi bpen rai greng jai

No! It’s okay! I don’t want to bother you.


ไม่ต้องเกรงใจนะครับ ผมซื้อมาฝาก ของเล็กๆน้อยๆ

mâi dtông greng jai ná kráp pŏm séu maa fàak kŏng lék lék nói nói

Don’t worry about it! I bought this as a small gift.


เดินทางมา เหนื่อยไหม

dern taang maa nèuuay măi

Are you tired from your trip?


ไม่เหนื่อยครับ

mâi nèuuay kráp

I’m not feeling tired.

เหนื่อยนิดหน่อย

nèuuay nít nòi

I’m tired a little bit.


พูดภาษาไทยเป็นไหม ฟังออกไหม

pôot paa-săa tai bpen măi fang òk măi

Can you speak and (listen) comprehend Thai language?


พูดได้นิดหน่อย แต่ถ้าพูดเร็วๆ ฟังไม่ค่อยออกครับ

pôot dâai nít nòi dtàe tâa pôot reo reo fang mâi kôi òk kráp

I can speak a little but if you speak too fast I cannot understand.

คุณดูแลลูสาวพ่อดีรึเปล่า

kun doo lae loo săao pôr dee réu bplào

Are you taking good care of my daughter?


ดูแลดีมาก ไม่แพ้พ่อเลยครับ

doo lae dee mâak mâi páe pôr loiie kráp

I’m doing a good job as same as you.


ลูกชายแม่ดูแลหนูดีไหม

lôok chaai mâe doo lae nŏo dee măi

Is my son taking good care of you?


ดูแลดีค่ะ เป็นผู้ชายอบอุ่น

doo lae dee kâ bpen pôo chaai òp ùn

Definitely, he is a warm person.


ชอบประเทศไทยไหม

chôp bprà-têt tai măi

Do you like Thailand?


ชอบครับ ผมชอบอากาศร้อน อาหารอร่อยๆ และคนใจดี

chôp kráp pŏm chôp aa-gàat rón aa-hăan à-ròi à-ròi láe kon jai dee

Yes! I like the hot weather, delicious food, and kind people.

Small Talk Topics

คุณพ่อคุณแม่ เคยไปเที่ยวประเทศ...ไหม

kun-pôr kun mâe koiie bpai tîieow bprà-têt …. măi

Have you guys ever traveled to …. ?


คุณพ่อคุณแม่ ชอบกินอาหาร...ไหม

kun-pôr kun mâe chôp gin aa-hăan …. măi

Do you like … food?


พ่อแม่ เวลาว่างๆชอบทำอะไร

pôr mâe way-laa wâang wâang chôp tam à-rai

What do you like to do when you have free time?

 

Thai Listening Practice Program

in 3 Different Speeds (Slow, Normal, and Fast)

Are you finding Thai listening aids? This course will advance your Thai listening skills as well as build up new vocabulary and improve your pronunciation. You will listen to 8 short and fun stories and complete listening comprehension exercises.


Comments


bottom of page