top of page
  • Writer's pictureBYU

Non-committal Stance with Question Words in Thai Language (These are not questions!)

Question words can play a double role in Thai language. If you're not paying attention carefully, you might think that these are questions. Question words can be appeared in statements and negative sentences and these refer to “some” or “any”. These sentences aren't actually questions. Enjoy learning!

Negation


วันนี้คุณทานอะไร

wan née kun taan à-rai

Did you eat anything today?

วันนี้ยังไม่ทานอะไรเลย

wan née yang mâi taan à-rai loie

Today I didn’t eat anything.

พรุ่งนี้ยาย่าจะไปที่ไหน

prûng-née yaa yâa jà bpai têe năi

Where will Yaya go tomorrow?

ฉันไม่รู้จะไปที่ไหน

chăn mâi róo jà bpai têe năi

I don’t know where to go.


คุณจะไปเจอใคร

kun jà bpai jer krai

Who will you meet?

วันนี้ฉันไม่ได้จะไปเจอใคร

wan née chăn mâi dâai jà bpai jer krai

Today I won’t see anyone.


คุณจะไปเที่ยวยุโรปเมื่อไหร่

kun jà bpai tîeow yú-ròhp mêua rài

When will you travel to Europe?

ยังไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่

yang mâi róo wâa jà bpai mêua rài

I don’t know when.


Statement


แบมแบมหล่อมาก เขาทำอะไรก็ดูดี

Bam Bam lòr mâak kăo tam à-rai gôr doo dee

Bam Bam is handsome. Whatever he does is looking good!

หัวหน้าเกลียดผม ผมพูดอะไรๆก็ผิดไปหมด

hŭa nâa glìat pŏm pŏm pôot à-rai à-rai gôr pìt bpai mòt

My boss hates me! Whatever I say is totally wrong.


ฉันเคยได้ยินเพลงนี้ที่ไหน

chăn koie dâai yin playng-née têe năi

I have ever heard this song from somewhere.


เดี๋ยวผมไปหาใครมาช่วย

dĭeow pŏm bpai hăa krai maa chûay

I will find someone to help in a sec.


คุณจะมาหาฉันเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ

kun jà maa hăa chăn mêua rài gôr dâai kâ

You can visit me whenever you want.

 

Please support me so that I can keep making great contents for you.

❤️ Become my Patreon! ▸ https://www.patreon.com/learnthai

Comentarios


bottom of page